11 முறை மிருணால் தாக்கூர் ஓம்ப் காரணியை உயர்த்தினார்மிருணால் தாக்கூரை நம்பி, ஓம்ஃப் காரணியை எல்லா நேரத்திலும் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துங்கள், மேலும் அவர் தனது சர்டோரியல் தேர்வுகள் மூலம் அதை எளிதாகச் செய்வார்.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*