ஷாருக்கானின் கேபிசி ஸ்டின்ட் குறித்து அர்பாஸ் கானின் அதிர்ச்சி அறிக்கை: ‘மக்கள் அவரை போலியாக கண்டுபிடித்துள்ளனர்’


ஷாருக்கானின் கேபிசி ஸ்டின்ட் குறித்து அர்பாஸ் கானின் அதிர்ச்சி அறிக்கை: ‘மக்கள் அவரை போலியாக கண்டுபிடித்துள்ளனர்’admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*