ராஹா, அபிராம்: பிரபல குழந்தை பெயர்களின் அர்த்தங்கள்பிரபல ஜோடிகளின் சின்னஞ்சிறு குட்டிகளின் பெயர்கள், ராஹா முதல் அபிராம் வரை, அவற்றின் பின்னால் உள்ள பொருளைப் பற்றி ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது.Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*