முதன்முறையாக கே.எல்.ராகுலை சந்தித்ததை சுனில் ஷெட்டி நினைவு கூர்ந்தார்: ‘தென்னிந்திய சிறுவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அதியாவிடம் நான் எப்போதும் கூறுவேன்’


முதன்முறையாக கே.எல்.ராகுலை சந்தித்ததை சுனில் ஷெட்டி நினைவு கூர்ந்தார்: ‘தென்னிந்திய சிறுவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அதியாவிடம் நான் எப்போதும் கூறுவேன்’admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*