சம்பளத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்புக்காக பேசிய பிரபலங்கள்இந்த பிரபலங்கள் அடிக்கடி தங்கள் குரலை உயர்த்தி, ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு யோசனைக்கு ஒரு கட்டைவிரலைக் கொடுத்துள்ளனர்.Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*