காண்க: ஸ்ரீசோம்நாத் கோவிலில் தரிசனம் | செய்தி


பிப்ரவரி 18, 2023, 07:56AM ISTஆதாரம்: TOI.in

ஸ்ரீசோம்நாத் கோவிலில் தரிசனம் 18-02-23. ஸ்ரீ சோம்நாத் முதல் ஆதி ஜோதிர்லிங்கம் ஸ்ரீ சோம்நாத் மகாதேவ் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்களின் நீஜ்தாமுக்கு தனது கடைசி பயணத்தை மேற்கொண்ட புனித பூமியின் புனித ஸ்தலமாகும். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் மேற்கு மூலையில் அரேபிய பெருங்கடலின் கரையில் இந்த கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*