கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையம்: கண்கொள்ளாக் காட்சிஅடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில், ரயில்களில் ஏறும் மற்றும் ரயில் நிலையத்தைப் பயன்படுத்தும் அனுபவம் மாநிலம் முழுவதும் பல இடங்களில் உற்சாகமாக இருக்கும். பயணிகளுக்கு விமான நிலையம் போன்ற அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் 11 நிலையங்களை மறுவடிவமைப்பு செய்யும் பணிகளை தெற்கு ரயில்வே விரைவுபடுத்தி வருகிறது.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*