ஒவ்வொரு முறையும் ஆலியா பட் சிவப்பு கம்பளத்தை வதம் செய்தார்ஒவ்வொரு முறையும் ஆலியா பட் சிவப்புக் கம்பளத்தை தனது தாடையில் விழுந்த அவதாரங்களுடன் கொன்றார்Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*