“எனக்கு என்ன இருக்கிறது என்று எந்த தாயும் விரும்பவில்லை,” ஜரினா வஹாப் | இந்தி திரைப்பட செய்திகள்ஜரீனா வஹாப் இப்போது பிரபஞ்சத்தில் மிகவும் நிம்மதியான மற்றும் நன்றியுள்ள தாய். அவரது மகன் சூரஜ், நடிகையின் துயர மரணம் தொடர்பான அனைத்து குற்றச்சாட்டுக்களிலிருந்தும் ஏப்ரல் 28 அன்று விடுவிக்கப்பட்டார். ஜியா கான் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு.
“எனது மகனின் முகத்தில் புன்னகை மீண்டும் வந்துவிட்டது. நாங்கள் மீண்டும் ஒரு சாதாரண குடும்பமாக உணர்கிறோம். இல்லையேல் பத்து வருடங்கள் எல்லா பொய்களையும் அனுபவித்தோம், கடைசியில் நீதி வெல்லும் என்ற நம்பிக்கையில், அதுவும் செய்தது! ஆனால் தோல்வியுற்ற உறவுக்குப் பிறகு மகன்கள் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள தாய்மார்களைப் பற்றி என்ன? என் இதயம் அவர்களை அடையும். நான் அனுபவித்ததைப் போல எந்த தாயும் பாதிக்கப்படக்கூடாது, ”என்று ஜரீனா கூறுகிறார், அவர் சூரஜின் தலைக்கு மேல் இருக்கும் அச்சுறுத்தலில் இருந்து குடும்பத்தின் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறார்.

“ஒரு குடும்பம் தனது குழந்தை எந்தத் தவறும் செய்யாமல் விசாரணைக் கைதியாக இருக்கும்போது சாதாரண வாழ்க்கையை நடத்துவது சாத்தியமில்லை. பத்து வருடங்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய என் மகன் என்ன தவறு செய்தான்? நாங்கள் இப்போது தனியாக இருக்க விரும்புகிறோம். பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாங்கள் ஒரு சாதாரண குடும்பமாக உணர விரும்புகிறோம், ”ஜரினா.
ஒரு அற்புதமான சமையல்காரர் ஜரினா குடும்பம் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கான உணவை ஒன்றாக சேர்த்து வைக்க விரும்புகிறார். அவள் இப்போது தன் மகனுக்குப் பிடித்த உணவுகளைச் செய்ய விரும்புகிறாள். “அவர் பத்து வருடங்களாக சரியாக சாப்பிடவில்லை. அவர் இப்போது மீண்டும் தனது வாழ்க்கையை வாழ்வார்.Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*