ஆர்யன் கானின் அபூர்வ படங்கள் புன்னகையுடன் காட்சியளிக்கின்றனஷாருக்கானின் மூத்த மகனான ஆர்யன் கான், அவர் ஏன் சிரிக்கவில்லை என்று மக்களை அடிக்கடி ஆச்சரியப்பட வைக்கிறார், ஆனால் இந்த அரிய தருணங்கள் அவருக்கு தொற்று புன்னகை இருப்பதை நிரூபிக்கின்றன.Source link

admin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*